Pen tablet for mac: Differentialregning x gange kvadratroden af x

Dato: Dec 2018 Sendt af on gange, kvadratroden, differentialregning

differentialregning x gange kvadratroden af x

så blot f(x) 3x, så bliver dette til f(x). H(x)f(x)pm g(x)qquadRightarrow h x)f x)pm g x med ord siger vi "differentialkvotienten af en sum er lig med summen

af differentialkvotienterne". Vi har nu differentieret det første led. F(x) x f x) 12x. Dette bliver så til: f(x) 2*3x - 2 6x - 2 Jeg kan ligeledes benytte Maple til at differentiere, dette gøres meget simpelt ved at gøre som herunder. Herved vil jeg komme gennem emnet differentialregning, hvor jeg vil se på hvad det er for en størrelse, og hvad en tangent er samt hvordan jeg finder tangenten til en graf. Bestem f(x) og forklar hvilke differentiationsregler du har brugt. 3*xx*xx-2x-3x2x 1 og -1 går ud med hinanden, ligesom 2x og -2x også gør det. Det man skal ligge mærke til her, det er at vi har at gøre med en potens funktion der skal differentieres. På baggrund af disse to tal kan jeg så finde skæringen med y-aksen(b). Jeg vil så også komme omkring sekanthældningen og forklare hvad dette. 3*x2x*xx*x(x)2-2x-3x2x Parenteserne er her ganget med hinanden. Det gælder at når man differentierer en potensfunktion, så vil potensfunktionen blive stående og man ganger med ln til den foranstående konstant i potensfunktionen. Som i de andre eksempler har vi herunder opstillet en funktion som vi ønsker at differentierer: Vi differentierer hvert led for sig, ligesom vi har gjort i de tidligere eksempler. Stigningstal for sekant: Her ses det at vi har de to punkter (f(xx xx) og (f(x x disse sættes så ind i formlen for a: a y2-y1x2-x1 fxx -f(x)xx -x Jeg kan så lade x og -x gå ud med hinanden så det I stedet hedder: a fxx -f(x)x. F(x) ex f x) ex, logaritmefunktion, at differentiere en logaritmefunktion gøres ved at tage 1x. Det næste led differentieres ved hjælp af afledte funktion nummer. og at y f(x) var de samlede omkostninger. Trin 1 er at jeg finder sekanthældningen. H(x)3x2cdotln(x) så kan vi dele den op så f(x)3x2,quad g(x)ln(x). Vi kan derfor liste den differentieret funktionsforskrift. G(x) k * f(x) g x) k * f x). Differentieringen foretages herunder: Vi har nu differentieret ex, og når man differentierer ex giver det altid. I så fald ville f x altså stigningstallet for tangenten, udtrykke væksten i de samlede omkostninger når produktionen ændres, da tangenten og grafen for f(x) så stort set følges ad(når ændring i x-værdi er meget lille). Men den kan jo naturligvis nærme sig endnu mere. Herunder har vi igen vist en funktion som vi ønsker at differentierer: Igen differentierer vi hvert led for sig. Det første der skal differentieres. Man skal dog være opmærksom på, at der findes forskellige regneregler alt efter om man har sammensat funktion hvor der adderes, subtraheres, multipliceres eller divideres. Der gælder generelt for en funktion der adderes at: Alt efter hvor mange led (adskilt af plus eller minus der er i funktionsudtrykket. Herefter går x så en grad ned. Et eksempel på dette kunne være: f(x) -4x2 3x - 7 f x) -8x. Det vises herunder: Vi har nu tilbage at differentiere det sidste led, som er en konstant udtrykt ved 345. Her benytter jeg Maple. Vi har nemlig allerede set på regelnr.

Differentialregning x gange kvadratroden af x, Gaming 1080 ti vs titan x perskal

Fx x8 differentialregning f x 8, med symboler, det vises herunder. At funktionen i vores eksempel er en lineær funktion. I opgaven der er givet til denne emneopgave skal jeg så differentiere fx.

differentialregning

mac lipstick swatch brave Skal vi altså bare lægge de mac lipstick swatch brave to sammen. Vi har nu fået differentieret begge led. Det er gjort herunder, hvis vi vil differentiere h, eks. Quad gxx3, at få liste vores differentieret funktion. Lad nu x0 svarende til at de to punkter nærmer sig hinanden.

Det vil sige at hvis f(x) er en ret linje, altså en konstant der står alene, er der ingen tangent, da denne jo i så fald ville komme til at ligge oven på grafen.Det har vi gjort herunder: Regneregler for differentialkvotienter, i vores gennemgang af de afledte funktioner i differentialregningen har vi kun set på funktioner hvor der adderes eller hvor der ganges en konstant på i den funktion vi ønsker at differentierer.Jeg kunne fx lade x være 0,0001, som herunder.

Kommentarer

Efterlad en kommentar

Vær sød at skrive dit fulde navn

Indtast venligst dit spørgsmål